Emaus Spring Water

Företaget startade 1997 och pågår som ett projekt.

Brunnsborrnigen på 242 meter ägde rum våren 1997.

Pumphuset är en dalkulla (En transformatorstation) och blev hitflyttad sommaren 2006.

Fakta

Fakta Om Vattnet

PH Värde: 7,6
Hårdhet: 5,0 °dH

Mineralinnehåll

Kalcium: 28 mg/L
Natrium: 9,1 mg/L
Kalium: 1,0 mg/L
Klorid: 14 mg/L
Sulfat: 4 mg/L
Flourid: 1,1 mg/L